Вечер на хваление и поклонение, Септември 2018 – 2

Покланям се пред Любовта Ти, Исус!
Църква Отворено небе – град Добрич

КАТЕГОРИЯ:Проповед

Advertisement

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.