Огорчението… рак за душата!

Пастор Николай Марков
Църква „Отворено небе“ – гр. Добрич

Огорчението е рак за душата. То ще повлияе на нашите мисли, чувства и решенията, които вземаме. Всички ние ще преминем през неща, които ще ни обидят и огорчат, но наша е отговорността да опазим сърцата си чисти и да не позволим на никакъв горчив корен да поникне там. Господ винаги гледа на отношението ни към хора и обстоятелства защото то ще предопредели бъдещето ни. Повече от всичко, което пазиш – имоти, коли, банкови сметки, пази сърцето си защото от него са изворите на живота.
Единствено чистите по сърце ще видят Бога.

Искаш ли да Го виждаш всеки ден? Имай чисто сърце – без непростителност, обида и огорчение.

КАТЕГОРИЯ:Проповед

Advertisement

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.