Посветен ли си?

Пастор Николай Марков
Църква „Отворено небе“ – гр. Добрич

2 летописи 16:9: Очите на Господ претърсват цялата земя, за да се покаже Той силен на онези, които са ПОСВЕТЕНИ НА НЕГО.
Бог и днес търси хора, които са посветени 1) на Него, 2) на семейството си, 3) на църквата и 4) на призива, който е върху живота им.
Ти посветен ли си? Даваш ли също толкова колко и получаваш? Без посвещение няма успех!
Бъди посветен на Бога и на царството Му!

КАТЕГОРИЯ:Проповед

Advertisement

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.