Псалом 91

Тончо Колев – вокал;
Естир Шишкова – виола

Псалом 91
Този, който живее под покрива на Всевишния
и пребъдва под сянката на Всемогъщия,
2 Пс. 18:3 той казва на Господа: „Ти си мое прибежище и моя крепост,
Бог мой, на Когото се уповавам.“
3Бог ще те спаси от капана на ловеца
и от смъртоносна напаст.
4 Вт. 32:11; Рут 2:12 С перата Си ще те покрие
и под крилете Му ще се скриеш;
щит и закрила е Неговата вярност.
5Ти няма да се изплашиш от ужасите на нощта
и от стрелите, летящи през деня;
6от мора, който те обгръща в мрака,
и от заразата, която вилнее по обед.
7От твоята страна ще паднат хиляди,
а отдясно на тебе – десет хиляди,
но тебе няма да те застигне беда.
8Само ще гледаш с очите си
и ще виждаш възмездието за грешните.
9Защото ти каза: „Господ е мое упование“;
ти избра Всевишния за свое прибежище.
10 Вт. 7:15; Пр. 12:21 Зло няма да те сполети
и мъка няма да се приближи до твоето жилище,
11 Лк. 4:10-11 защото Той ще заповяда на ангелите Си за тебе
да те пазят по твоите пътища;
12 Мт. 4:6 ще те носят на ръце,
да не би да удариш крака си в камък;
13 Лк. 10:19 ще стъпчеш лъв и усойница,
ще мачкаш млади лъвове и змии.
14 Пс. 9:11 „Затова, че Ме обикна,
ще го спася;
ще го запазя, защото изповяда Моето име.
15 Йер. 33:3 Ще Ме призове и Аз ще му отвърна.
С него ще бъда в нужда;
ще го избавя и ще го прославя.
16 Йов 5:26; Пр. 10:27 Ще му дам дълъг живот
и ще му покажа спасението, което идва от Мене.

КАТЕГОРИЯ:Хваление ЕТИКЕТИ:

Advertisement

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.