Святи Дух, изливай

Holy Spirit Rain Down
Тончо Колев – вокал;
Естир Шишкова – виола
Ирена Малчева – блок флейта

Святи Дух, изливай, изливай,
Утешител мой си Ти!
Как нуждая се от Теб!

Святи Дух, изливай, изливай,
Искам Твоя глас,
Искам силата!
Промени ме Ти,
Според Словото Си!
Святи Душе, изливай.

Кой е видял или е чул,
Мислил дори,
Какво имаш Ти?
Открий небесата широко сега,
Над църквата, над моя живот!
Святи Душе, изливай!

КАТЕГОРИЯ:Хваление ЕТИКЕТИ:

Advertisement

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.