Дива Роза – п-р Бари Огдън

Чудесно е когато Божия Дух ръковори служителите в синхрон! Без да имат предварителна уговорка, по време на богослужението в Църква на Пълното Евангелие на 09.02.2020г., п-р Дъг сподели за видение, което е имал за България (https://youtu.be/YTsIpb31blE) след това пастор Бари Огдън разгърна слово за свобода и даде обяснение на името Рода, което значи роза (Д.А. 12:12-15) и какви диви рози трбва да бъдем!

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.