Грешната идея за „БожияТ човек“ |п-р К.Курдоманов|

Едно от най-опасните неща днес, е да се градят общества и общности, основани на идята за “Божият човек”, а не на Божиите принципи.

Подобни църкви и общности нямат здрава основа и рано или късно са обречени на разпадане. Вижте какви са белезите на грешната идея за Божият човек.

Този откъс е част от поредицата „КОГАТО БОГ ВЛЕЗЕ В СТАЯТА“, която разглежда проявлението на Божието присъствие в живота ни и някои грешни очаквания за него.
Гледайте я:
Част 1-ва: https://youtu.be/6PcUKWU17Tc
Част 2-ра: https://youtu.be/q0s1WWnHzC0
Част 3-та: https://youtu.be/RxVK00bggsI

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.