MVI 4993

Пастор Павел Игнатов
24.01.2016
неделна проповед :
„Защото „всеки, който призове Господното име, ще се спаси“.
Как, прочее, ще призоват Този, в Когото не са повярвали? И как ще повярват в Този, за Когото не са чули? А как ще чуят без проповедник?
И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано: – „Колко са прекрасни Нозете на тия, които благовествуват доброто!“ Рим. 10:13-15

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

— required *

— required *