Нашата борба – 2 -/Духовно воюване/ 3.07.2016.

2 Кор.4:3,4 Но ако благовестието, което проповядваме, е покрито, то е покрито за тия, които погиват, –
за тия, невярващите, чиито ум богът на тоя свят е заслепил, за да ги не озари светлината от славното благовестие на Христа, Който е образ на Бога.
2 Кор.10:4,5 Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне крепости.
Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа.

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

— required *

— required *