Път към живот |п-р К.Курдоманов|

„Аз Съм вратата. Който влез през Мен ще се спаси.“ (Евангелие от Йоан 10:9 НП)
Исус е Пътят, който води към Живот. Няма друг път и няма друг начин, освен покаяние и вяра в Него.
Какво още казва Словото – чуйте.

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement