Песен: Океани / Oceans

Християнски Център Шумен

Неделно богослужение – 24.07.2022г.
тема: Поучение върху божието слово
говорител: Мартин Марков

http://christiancenter-shumen.com/

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement