1-ва част – 16.08.18 (Четвъртък)

БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ – 09.06.2018г., 10.00ч., 1-ва зала на НДК

ПОМИРЕНИЕ ИЛИ ПРОТИВОПОСТАВЯН Е– ИЗБОРЪТ НА БАЛКАНСКИТЕ НАРОДИ Живеем във време на тотален духовен и морален упадък. Дори и българският президент, по случай една известна историческа дата, в своята реч към нацията се обърна с призива – Нуждаем се от ПОКАЯНИЕ! Ако президентътчувства такава необходимост от ПОКАЯНИЕ, то и ние като граждани на тази държава, […]

Изкушението (1-ва част) – 01.03.18 (Четвъртък)

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Характерът на здравословна църква 1-ва част Тит 2;1-6

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Характерът на здравословна църква 1-ва част Тит 2;1-6

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Знаците на верния проповедник 1-ва част 2 Тим. 4; 1-5

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Знаците на верния проповедник 1-ва част 2 Тим. 4; 1-5

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Опасност в църквата. 1-ва част 2 тим 3;1-9

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Опасност в църквата. 1-ва част 2 тим 3;1-9

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Почитаните съдове на Бога. 1-ва част 2 Тим. 2:20-26.

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Почитаните съдове на Бога. 1-ва част 2 Тим. 2:20-26.

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Елементи на силен духовен живот 1-ва част 2 Тим. 2;1-7.

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Елементи на силен духовен живот 1-ва част 2 Тим. 2;1-7.

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Не се срамувай от Христа 1-ва част 2 Тим. 1-6-18.

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Не се срамувай от Христа 1-ва част 2 Тим. 1-6-18.

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Мотивацията на Божия човек 1-ва част 1 Тим. 6;13 15.

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Мотивацията на Божия човек 1-ва част 1 Тим. 6;13 15.

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Патология на лъжливите учители 1-ва част 1 Тим. 6;3-5.

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Патология на лъжливите учители 1-ва част 1 Тим. 6;3-5.

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Молитва за правилни неща 2 солунци 1-ва глава от 11-12 стих Заключ

Описание

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Молитва за правилни неща 2 солунци 1-ва глава от 11-12 стих

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Молитва за правилни неща 2 солунци 1-ва глава от 11-12 стих

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Молитва за пълно освещение 1-ва част

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Молитва за пълно освещение 1-ва част

11.11.2012 – църква „Светлина на света“ – 1-ва част

Проповядва п-р Данчо Пертов тема: Възстанови първата си любов църква „Светлина на света“ с пастор Божидар Симеонов / cyrkva „Svetlina na sveta“ s pastor Bojidar Simeonov

08.08.2012 / 1-ва част / църква „Светлина на света“

църква „Светлина на света“ с пастор Божидар Симеонов / cyrkva „Svetlina na sveta“ s pastor Bojidar Simeonov – Captured Live on Ustream at http://www.ustream.tv/channel/%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-2012-cyrkva-svetlina-na-sveta-2012