Продължи с Исус за Божествен успех! – Пастор Асен Бисеров, Църква Реформация / Сливен / 11 07 2021

Свидетелство на Пастор Асен Бисеров и пророческо служение.

Продължи с Исус за Божествен успех! – Пастор Асен Бисеров/ Църква Реформация/ Сливен /11 07 2021

Свидетелство на Пастор Асен Бисеров и пророческо служение.

Предаване ПОБЕДА – Божествен мир – Георги Хазърбасанов

Божествен ред – първо юдеина

Ап. Павел ясно говори за божествен ред при предаването на най-важната истина – благовестието! Ако този ред бъде нарушен това може да доведе до големи отклонения, с каквито християнството е обременено – богословски, литургично и като мироглед. Това се отнася за всички деноминации и течения, които пренебрегват принципа за първенството на юдеите що се отнася […]

п-р Мите Гошев – „Божествен ред“ – 25.08.2019

Служба на църква Блага вест София от 25 август, 2019 г. Говорител: п-р Мите Гошев Тема: „Божествен ред“ Пасаж: I Коринтяни 11 глава

Святост – Божествен стандарт за живот – част 3

пастир Вениамин Несторов 9-ти Юни, 2019 г. Неделя, 18:00 ч. Пловдив

Святост – Божествен стандарт за живот – част 2

пастир Вениамин Несторов 9-ти Юни, 2019 г. Неделя, 18:00 ч. Пловдив

Святост – Божествен стандарт за живот – част 1

пастир Вениамин Несторов 9-ти Юни, 2019 г. Неделя, 18:00 ч. Пловдив

Достойно е Агнето | 11. Божествен цар или цар с ограничени права | п-р Д. Лучев

„Вярно ли е, че Библията има Божествен произход“ п-р Никола Левтеров

Божествен ред в църквата!

От поредицата „Възстановяване на Божествения ред“ Църква „Извор на Живот“ – Лондон