Божествен ред – първо юдеина

Ап. Павел ясно говори за божествен ред при предаването на най-важната истина – благовестието! Ако този ред бъде нарушен това може да доведе до големи отклонения, с каквито християнството е обременено – богословски, литургично и като мироглед. Това се отнася за всички деноминации и течения, които пренебрегват принципа за първенството на юдеите що се отнася до благовестието.

И ако сме превърнали нашето евангелие и християнство в нещо, което някой изучаващ Тора̀ не може дори да разпознае като имащи нещо общо с вярата, за какво евангелие и какво християнство става дума?

Някои примери накратко: евреин или някой почитащ Тора̀ и пророцитв, очаква победоносен Месия, Цар на света; а християнското изкуство и теология само говорят за страдащ Христос.

Пророците само на няколко места говорят за страдащ Месия, повечето от пророчествата са за победоносен такъв.

Има и други примери.

Споделете това поучение и с други търсещи Божията истина. Благодаря!

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.