Дарен

27.05.2021 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Фахри Тахиров – Дарен

25.10.2020 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Фахри Тахиров – Дарен

30.08.2020 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Фахри Тахиров – Дарен

20.07.2020 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Фахри Тахиров – Дарен

21.06.2020 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Фахри Тахиров – Дарен , Дарен

28.05.2020 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Фахри Тахиров – Дарен

09.02.2020 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Дарен.

618. Дарен 1. Душата ми желае Да хвали Бога мой, За всичко що дарил е За милости безброй. Дарен (3) от Бога съм дарен. Дарен (3) от Спаса съм дарен. 2. И краят беше сложен На земния ми път, Но Той ме мило срещна И нов живот дари. Дарен . . . 3. Не само […]

Дарен

Духовни Химни – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Дарен.

Фахри Тахиров – Дарен – Духовни Химни

27.08.2017 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с п-р Фахри Тахиров

Фахри Тахиров – Дарен

12.03.2017 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с п-р Фахри Тахиров

Фахри Тахиров – Дарен , Дарен – Духовни Химни

12.03.2017 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с п-р Фахри Тахиров

Фахри Тахиров – Дарен , Дарен

21.06.2015 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна

Фахри Тахиров – Дарен , Дарен

19.06.2015 г – с. Долище – Петър Димитров и Фахри Тахиров

Фахри Тахиров – Дарен , Дарен

Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна

Фахри Тахиров – Дарен , Дарен – Хваление

01.12.2013 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна

П -р Фахри Тахиров. Дарен!

Християнска църква Сион-кв.Аспарухово.Варна.

Фахри Тахиров – Дарен , Дарен

Хваление на Християнска Църква – Сион – кв.Аспарухово – гр.Варна

Фахри Тахиров – Дарен , Дарен

Християнска Църква – Сион – кв.Аспарухово – гр.Варна

Фахри Тахиров – Дарен , Дарен

Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна

Фахри Тахиров – Дарен , Дарен

Християнска Църква – Сион – кв.Аспарухово – гр.Варна