Ефеското съживление: Постижимото и възможното

Ефеското съживление: Още за значението на 12те ученици, които ап. Павел обучава за две години. За предприемането на постижимото и свършването на възможното преди преследването на това, което е изцяло зависимо от суверенната воля на Бог и е невъзможно за нас така или иначе.

Ефеското съживление: Дванадесет мъже

Ефеското съживление: Дванадесет мъже Продължаваме изучаването на съживлението в Ефес – кога, защо и как се случи то? Кой и как беше за и против него? Какво се случи преди и какво се случи след това божествено посещение на един от най-големите градове в цялата Римска империя? В това поучение фокусираме на Деяния 19:7 – […]

Ефеското съживление: Подготовката

Съживлението в Ефес беше кулуминацията на служението на ап. Павел. В това поучение: поглед към процеса и събитията подготвили съживлението в Ефес.