Ефеското съживление: Подготовката

Съживлението в Ефес беше кулуминацията на служението на ап. Павел. В това поучение: поглед към процеса и събитията подготвили съживлението в Ефес.

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.