Библейско изучаване: ПОСЛАНИЕ ДО ЕВРЕИТЕ, УРОК ВТОРИ – сряда, 23.11.2022

ПОСЛАНИЕ ДО ЕВРЕИТЕ, УРОК ВТОРИ В предишната дискусия ние разгледахме въпроса за Исус: Е ли Исус Син Божий? Или е просто човек като всички нас? Авторът на посланието до евреите дава отговор на тоя въпрос:Десетките старозаветни пророчества потвърждават божествеността на Исус от Назарет. • Исус е Бог, защото Той е Създателят на видимия и на […]

Библейско изучаване: ПОСЛАНИЕ ДО ЕВРЕИТЕ – ОТ АВТОРСТВО ДО ДВЕТЕ ГЛАВНИ ЦЕЛИ – сряда, 16.11.2022

ПОСЛАНИЕ ДО ЕВРЕИТЕ – ОТ АВТОРСТВО ДО ДВЕТЕ ГЛАВНИ ЦЕЛИ АВТОРСТВО – Евреи 2:3 в ПОЛУЧАТЕЛИТЕ са евреи ОТ ПАЛЕСТИНА И ОТ ДИАСПОРАТА, т.е., ХРИСТИЯНИ ОТ ЕВРЕЙСКИ ПРОИЗХОД. Познавали са добре Авраам, като родоначалник на Израил. Битие 17: 1-8 Знаят свещените Писания как Бог сключи завета с Мойсей, получаването на Закона на Синай, постановяването на […]

10/23/2022 Георги Мутафчиев – Учи ли посланието към Евреите загуба на спасението?

Разсъждения върху посланието към Евреите 6:1-8 и 10:26-27

Вестта в „Посланието към евреите“ п-р Дъг Бачелър 7 Януари 2022 г. Амейзинг Фактс

В библейското училище се разглеждат уроци, които са изготвени предварително и са разпределение за изучаване за всеки ден от седмицата. На адрес https://sdabg.net/page.php?id=ss може да намирате урока за всяка седмица. На този адрес Начало също можете да откриете текущия урок, а също и други допълнителни материали за него Ако желаете да изучавате на своя телефон […]

„Писмото до евреите и до нас“ п-р Алдън Хоу 31 Декември 2021 г. Амейзинг Фактс

В библейското училище се разглеждат уроци, които са изготвени предварително и са разпределение за изучаване за всеки ден от седмицата. На адрес https://sdabg.net/page.php?id=ss може да намирате урока за всяка седмица. На този адрес https://ss.adventist.bg/ също можете да откриете текущия урок, а също и други допълнителни материали за него Ако желаете да изучавате на своя телефон […]

Библейско изучаване: Жената облечена със Слънцето или повсеместното гонение срещу Евреите

ЖЕНАТА, ОБЛЕЧЕНА СЪС СЛЪНЦЕТО. ПРОКЛАМАЦИЯ ЗА 2 ½. 7-ТА ТРЪБА – ТРЕТО ГОРКО С днешното разглеждане ние привършваме Средата на Голямата скръб. ЖЕНАТА, ОБЛЕЧЕНА СЪС СЛЪНЦЕТО ИЛИ ПОВСЕМЕСТНОТО ГОНЕНИЕ СРЕЩУ ЕВРЕИТЕ Най-напред то е предизвестено от Господ Исус в Матей 24 : 15-28 Най-красноречивият текст за бъдещото ужасно гонение на евреите се намира в Откровение […]

Съдбата на евреите в България по време на Холокоста

БЪЛГАРСКА БИБЛИЯ – http://bibliata.com/ Евангелски новини – http://bibliata.news/ На ЖИВО – http://bibliata.live/ От къде да купя БЪЛГАРСКА БИБЛИЯ в чужбина https://www.amazon.com/s?k=bibliata

Животът на евреите в Египет Моисей

БЪЛГАРСКА БИБЛИЯ – http://bibliata.com/ Евангелски новини – http://bibliata.news/ На ЖИВО – http://bibliata.live/ От къде да купя БЪЛГАРСКА БИБЛИЯ в чужбина https://www.amazon.com/s?k=bibliata

Проблемът с нечистата съвест (Послание към Евреите 9:11-14)

Още от Едемската градина, след грехопадението, човекът има проблем с нечистата съвест. Единственото ни спасение е в Христовата жертва за нас! Да се покаем, да вярваме в Него и да Го следваме е единственото нещо, което може да успокои съвестта ни, докато сме живи и да ни даде мир в смъртта! Деяния на Апостолите (4:12) […]

Христос в Посланието към Евреите

6 юли 2014 г. п-р Румен Борджиев