Библейско изучаване: ПОСЛАНИЕ ДО ЕВРЕИТЕ, УРОК ВТОРИ – сряда, 23.11.2022

ПОСЛАНИЕ ДО ЕВРЕИТЕ, УРОК ВТОРИ

В предишната дискусия ние разгледахме въпроса за Исус: Е ли Исус Син Божий? Или е просто човек като всички нас? Авторът на посланието до евреите дава отговор на тоя въпрос:Десетките старозаветни пророчества потвърждават божествеността на Исус от Назарет.
• Исус е Бог, защото Той е Създателят на видимия и на невидимия свят.
• Той е Бог, защото е Вседържителят, с Чиято воля съществува и е поддържан светът.
• Исус е Божий Син, защото се пожертва за спасението на света.
• Той е Бог, защото тронът Му е отдясно на Величествения Бог.

1 И 2 ГЛАВИ: АНГЕЛИТЕ И ТОРАТА
НЕБЕСНИТЕ АНГЕЛИ И ИСУС -Евреи 1 :4-8, 13, Второзаконие 33 :2
Сравнявайки Исус с ангелите, авторът заявява, че Исус е много по-велик от всички дотогавашни ангелски вестоносци. Изразът: „отдясно на Бога” означава едно положение на най-високи почести и на вселенска власт – Евреи 1 :5. Сравнението на Исус с ангелите изважда наяве и факта, че Той е Този, пред Когото те се покланят, а пък те са Негови пратеници и служители.
От тук следва и ПЪРВОТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Ако израилтяните бяха длъжни да спазват Тората, дадена им от ангелите,
• колко повече ние трябва да следваме посланието, донесено ни лично от Господ Исус!

ПЛОДОВЕТЕ ОТ ИЗКУПЛЕНИЕТО, ИЗВЪРШЕНО ОТ ИСУС – Евреи 2 :9, 14, ІІ Тимотей 1 :7, Евреи 2 :17,18.

3 И 4 ГЛАВИ: МОЙСЕЙ И ОБЕЩАНАТА ЗЕМЯ
Мойсей е един от най-великите Божии мъже в Стария Завет. Исус също е предводител на Божия народ, но е и Създателят на света. И затова има и второ предупреждение: Щом Исус е по-велик от Мойсей, много по-фатално би било за нас да се бунтуваме срещу Него

ОБЕЩАНАТА ПОЧИВКА И СИЛАТА НА БОЖИЕТО СЛОВО – Евреи 4 :1-2
Ние също сме един вид пришълци и трябва с вяра да очакваме почивката, която Бог ни е
приготвил в новото творение. Затова да не се бунтуваме, както Израил в пустинята, да не би да се разминем с благодатната Божия покана да влезем там. Ала не само, но е необходима и вяра, която да се съедини с Божието Слово. Целта на посланието до евреите бе и е да доведе вярващите евреи да влязат в пълнотата на Божията почивка.
Божието Слово е живо слово, защото то надделява над съвестта на грешника, то покорява сърцето му, то утешава и изцелява душевните рани на вярващия човек.

СЪВЪРШЕНСТВОТО НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС – Евреи 4 :14-16
Величието на Христос като Първосвещеник е двояко: Най-напред Той извърши първосвещенството Си тук, на земята, като умря за нас и вместо нас. След това Той е Първосвещеник за нас на небето. Милостта и благодатта са неща, от които винаги се нуждаем. Милостта е, която опрощава греховете ни, а благодатта е, която ни освещава и ни дава сила и дръзновение. Любовта на Христос към нас е причината ние да пристъпваме към Божия трон с увереност и дръзновение

Добре дошли в нашия YouTube видео канал. Ако желаете да научите повече за живота и дейността на църквата ни, моля посетете уебсайта ни: http://www.epcvt.org

Тук ще можете да гледате проповеди и беседи от неделните ни богослужения, поднесени от п-р Димитър Митев , както и от различни гост говорители. Хвалението към Бог в неделните дни от 10.00 , които се записват и излъчват, може да ви носи радост и вдъхновение през цялата седмица. Също така можете системно да се посветите в задълбочено изучаване на Библията всяка сряда малко по-рано от 19.00. Насърчаваме ви да се абонирате за канала ни, за да не пропуснете най-новите публикации.

п-р Димитър Митев
ЕПЦ Филаделфия
гр. Велико Търново
23.11.2022

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement