Второто идване на Христос Bibliata TV LIVE

Матея 25:33-46 Знаците на Христовото идване Съдът на нациите 3 част

Матея 25:32 Знаците на Христовото идване Съдът на нациите 2 част

Матея 25:31 Знаците на Христовото идване Съдът на нациите 1 част

Матея 25:19-30 Знаците на Христовото идване работещи докато се завърне Христос 2 част

Матея 25:14-18 Знаците на Христовото идване работещи докато се завърне Христос 1 част

Матея 25:10-13 Знаците на Христовото идване чакащи Христовото завръщане 2 част

Матея 25:1-9 Заците на Христовото идване чакащи Христовото завръщане 1 част

Матея 24:40-51 Знаците на Христовото идване готови или не 2 част

Матея 24:36-39 Знаците на Христовото идване готови или не 1 част

Матея 24:32-35 Знаците на Христовото идване последното поколение

Матея 24:29-31 Знаците на Христовото идване знака на Човешкия син

Матея 24:16-28 Знаците на Христовото идване трудностите по време на голямата скръб

Матея 24:15 Знаците на Христовото идване мерзостта която докарва запустение

Матея 24:10-14 Второто идване на Христа родилните болки 3 част

Матея 24:4-9 Второто идване на Христа родилните болки 2 част

Матея 24:1-4 Второто идване на Христа родилните болки 1 част

Второто идване на Господа Исуса Христа изложение