ТАЙНАТА НА МЪЖА. Митко ДИМИТРОВ

Ефесяни 5:29-31 Ролята и приоритета на мъжа в семейството 4 част

Ефесяни 5:28,29 Ролята и приоритета на мъжа в семейството 3 част

Ефесяни 5:26,27 Ролята и приоритета на мъжа в семейството 2 част

Ефесяни 5:25 Ролята и приоритета на мъжа в семейството 1част