„Пъзелът на един живот“ – „Триъгълник от любов“Снежка Илиева и Вили Дошева

„Пъзелът на един живот – Благодарността“ Дора Прангаджийска и Снежка Илиева

„Пъзелът на един живот“ Дора Прангаджийска и Снежка Илиева Архив на предавания от „Пъзелът на един живот“ от тук:

„Пъзелът на един живот – Осиновени и осиновители“ Дора Прангаджийска и Снежка Илиева

„Пъзелът на един живот“ Всеки трети петък на месеца от 22:00 ч. 16 Септември 2022 г. „Осиновени и осиновители“

„Пъзелът на един живот“ Дора Прангаджийска и Снежка Илиева

Всеки трети петък от 22:00 ч.

Пъзелът Петокнижие | 1. Библията относно авторството на Мойсей | п-р Димитър Лучев

Това е първата, уводна част от семинар посветен на Петокнижието (Битие, Изход, Левит, Числа и Второзаконие) и въпросите свързани с произхода и авторството на текстовете, които са го формирали. В настоящата част п-р Лучев ни запознава с текстовете (както Старозаветни, така и Новозаветни), които са препратка към идеята за авторство на Мойсей. Какво твърдят различните […]

Пъзелът Петокнижие | 2. Текстове предполагащи множество автори | п-р Димитър Лучев

След като е проследил текстовете утвърждаващи авторството на Мойсей, п-р Лучев насочва вниманието ни към онези пасажи от Петокнижието, които предполагат множество автори. Във всяка от петте книги, съставляващи сборника Петокнижие, съществуват ясни свидетелства, че цели фрагменти от текста са написани от анонимен автор, а не от Мойсей. Ще ни попречи ли традицията, че Мойсей […]

Пъзелът Петокнижие | 3. Потопът – едно събитие, две истории | п-р Димитър Лучев

Едно от силните доказателства, които п-р Лучев привежда в полза на аргумента за множествени автори на Петокнижието е анализ на разказа за потопа от Бит. 6 до 9гл., от който става ясно, че разказът за потопа е съществуал като две отделни истории, имащи много сходства, но и множество разлики. Това става ясно единствено когато тези […]

Пъзелът Петокнижие | 4. Фази в развитието на религията на Израел | п-р Димитър Лучев

Повече от двеста години Петокнижието е обект на задълбочено, критично (лингвистично, културологично, социологично и т.н.т.) изследване. Множество богослови (както християнски, така и еврейски), успявайки да преодолеят предубежденията, които традицията е формирала стигат до заключението, че Петокнижието е сборник от текстове създадени от различни автори в различни исторически епохи. Така се ражда „документалната хипотеза“, която ясно […]

Пъзелът Петокнижие | 5. Две царства, две свещени истории | п-р Димитър Лучев

Всеки текст се създава в определен исторически контекст, който често се превръща в „ключ“ за разбиране на текста. В настоящата лекция п-р Лучев разяснява как разделянето на божия народ на две царства Израел (северно царство) и Юда (южно царство) и продължаващото напрежението между тях, създава предпоставка за формирането на две отделни богословски традиции, съдали две […]

Пъзелът Петокнижие | 6. Свещеническите кризи и свещенните текстове | п-р Димитър Лучев

П-р Лучев защитава тезата, че повечето текстове, които съставляват Петокнижието (или ерейската Тора) са написани от свещеници, които не само са били „книжовниците“ в Израел, но и хората, които са носели пряка отговорност за разясняването на Закона. Съдбата на свещеническата прослойка и повратностите на историята са отразени в техните спомени за миналото.

Пъзелът Петокнижие | 7. Текстовете на Яхвиста | п-р Димитър Лучев

В Петокнижието съществува ясно разпознаваема група от текстове, които богословите обозначават като „текстове на Яхвиста“. Главната характеристика на тези текстове е употребата на Яхве – личното име на Бога, което според Яхвиста е познато още в предпотопната цивилизация. Именно Яхвистът разказва за сътворението на Адам и Ева, за тяхното изгонване от рая, за Каин и […]

Пъзелът Петокнижие | 8. Текстовете на Елохиста | п-р Димитър Лучев

Елохистките текстове са дело на автор (или група от автори), които са творили през призмата на историята на Северното царсво и неговия антагонизъм с южното в периода от 930г. пр.Хр. (когато 10 племена създават свое собствено царство наречено Израел) до 722г. (когато Асирия напада и унищожава царството). Елохистът разказва историята на патриарсите и освобождаването на […]

Пъзелът Петокнижие | 9. Съчетаването на Яхвисткия и Елихисткия текст | п-р Димитър Лучев

Тук п-р Лучев ще ни запознае със следващата фаза на „сглобяване“ на пъзела Петокнижие, в която Яхвисткия текст ще се слее с Елохистки, за да формира една обща история. Това текстуално съчетаване е породено от важно историческо събитие – унищожението на северното царство (722г.пр.Хр.) и последвалата го бежанска вълна от евреи търсещи убежище при своите […]

Пъзелът Петокнижие | 10. Текстовете на свещеника | п-р Димитър Лучев

Свещеническата школа е създала най-много текстове, които формират пъзела на Петокнижието. Първоначално тези текстове са били сборник създаден в южното царство в периода на Соломоновия храм (9-6 век пр.Хр.) познат като „свещеническата Тора“. В него са се съдържали законодателни текстове, свързани с моралните императиви и храмовите (култовите) практики, които според свещениците са дадени не само […]

Пъзелът Петокнижие | 11. Текстовете на свещеника | п-р Димитър Лучев

Свещеническите текстове, разпръснати в книгите Битие, Изход и Числа, както и цялата книга на Левит (изцяло написана от свещениците), са почти 50% от съдържанието на Тората. Странно, но факт, свещениците, които са писали за и от името на Мойсей (в Тората Мойсей никога не говори в първо лице единствено число) представят Мойсей в негативна светлина, […]

Пъзелът Петокнижие | 12. Текстовете на Второзаконника | п-р Димитър Лучев

Книгата Второзаконие, последната от книгите в петтомника на Закона е преразказ на историята на изхода на Израел от Египет и 40 годишното му скитане в пустинята. Езикът и няколко значими богословски теми ясно разграничават този преразказ от по-ранните текстве на Изход и Числа. Дори един лаик би забелязал различния изказ, подборът на думи и богословски […]

Пъзелът Петокнижие | 13. Появата на Петокнижието и неговия редактор | п-р Димитър Лучев

Сборникът от 5 книги, който обобщаващо наричаме „Законът на Мойсей“ или Петокнижие, се появява за първи път в неговия пълен вид след завръщането на пленниците от Вавилон под ръководството на свещеника Ездра (края на VI век пр.Хр.). Препратки към подобен закон почти отсъстват от литературата на пророците писали преди Вавилоннския плен. Новопоявилия се Закон е […]

Пъзелът Петокнижие | 14. Крайният резултат | п-р Димитър Лучев

В тази завършителна част от семинара, п-р Лучев изяснява какъв е бил приносът на редактора събрал, съчетал и оформил текстовете на различните традиции, така че, да формират едина обща последователна история, която ще бъде позната като „законът на Мойсей“. Редакторът остава невидим за читателя, но неговата роля е колосална. Благодарение на майсторското аранжиране и съчетаване […]