Да променяме съдби |Янчо Ганев| 2023.04.30

Чрез поста се променяме в Божия образ | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

ТАКА ПРОМЕНЯМЕ СВЕТА

Семинар за „Последното време“ с Пастор Иван / Променяме света и творим история / 23.03.2022г.

Параша Бехар: Ние имаме силата да променяме Тора | Юда Бакана | 05.05.2018

Посетете и сайта ни – www.prelom.bg