Чрез поста се променяме в Божия образ | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement