Матея 25:19-30 Знаците на Христовото идване работещи докато се завърне Христос 2 част

Матея 25:14-18 Знаците на Христовото идване работещи докато се завърне Христос 1 част

Ефесяни 6:5-9 Работещи с господното отношение 3 част

Ефесяни 6:5-9 Работещи с господното отношение 1 част