Исус противополжността на религиозните Biblia

Подкопава ли религиозните устои Истанбулската конвенция?

Проектозакона за регулация на религиозните общности

„Простете на религиозните“ – п-р Димитър Лучев – 16/09/2015