Малки Истории с п-р Божидар Симеонов по БНТ

11.07.2021 – п-р Божидар Симеонов

04.07.2021 – Симеон Симеонов

Молитва + Единство = Съживление // Симеон Симеонов

6.6.2021. „Господна вечеря“ Симеон Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: Симеон Симеонов

23.05.2021. п-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: п-р Божидар Симеонов

19.05.2021. „Святостта II“ п-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Тема: Святостта II Проповядва: п-р Божидар Симеонов

16.05.2021. п-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: п-р Божидар Симеонов

Възкресение Христово – Симеон Симеонов

Разпети Петък – Божидар Симеонов

Проповядва: п-р Симеонов

Велики Четвъртък: Пасха с Любимия – Божидар Симеонов

Проповядва: п-р Симеонов

Велика Сряда: Без Предателя – Божидар Симеонов

Проповядва: п-р Симеонов

28.03.2021 – Отвори очите си – Симеон Симеонов

Отвори очите си – Симеон Симеонов – 28.03.2021

21.3.2021 г. Симеон Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: Симеон Симеонов

07.03.2021. „Господна вечеря“ Симеон Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Тема: Господна вечеря Проповядва: Симеон Симеонов

28.02.2021. Симеон Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: п-р Симеонов

14.02.2021. „Сърце, изпълнено с любов“ п-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Тема: Сърце, изпълнено с любов Проповядва: п-р Божидар Симеонов

31.01.2021. „Лоялност, смелост, истина“ Симеон Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Тема: Лоялност, смелост, истина Проповядва: Симеон Симеонов

24.01.2021. „Цената на щастието“ Симеон Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Тема: Цената на щастието Проповядва: Симеон Симеонов

17.01.2021. „Небесна трансформация“ Симеон Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Тема: Небесна трансформация Проповядва: Симеон Симеонов

10.01.2021. „Словото остава“ Симеон Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Тема: Словото остава Проповядва: Симеон Симеонов

27.12.2020. „Храм на Святия Дух“ П-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Тема: Храм на Святия Дух Проповядва: п-р Божидар Симеонов

23.12.2020. П-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: п-р Божидар Симеонов

25.12.2020. „Рождество“ П-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Тема: Рождество Проповядва: п-р Божидар Симеонов