9 Юни 2024 || || п-р Симеон Симеонов || църква Светлина на Света

2 Юни 2024 || || п-р Божидар Симеонов || църква Светлина на Света

26 Май 2024 || || п-р Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

12 Май 2024 || || п-р Божидар Симеонов || църква „Светлина на света“

5 Май 2024 || ВЪЗКРЕСЕНИЕ || п-р Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

5 Май 2024 || ВЪЗКРЕСЕНИЕ || п-р Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

В Исус | църква Светлина на Света | п-р Симеон Симеонов

28 Април 2024 || Цветница || п-р Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

Цветница – 9 Април 2023 || Един Болен Човек || п-р Божидар Симеонов || църква „Светлина на света“

28 Април 2024 || Цветница || п-р Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

п р Божидар Симеонов Bibliata TV LIVE

Хваля | църква Светлина на Света | п-р Симеон Симеонов

17 Април 2024 || || п-р Божидар Симеонов || църква „Светлина на света“

14 Април 2024 || || п-р Божидар Симеонов || църква „Светлина на света“

Познай Христос и преживей силата на възкресението мy|п-р Симеон Симеонов|

7 Април 2024 || || п-р Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

31 Март 2024 || || п-р Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

24 Март 2024 || || п-р Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

п р Божидар Симеонов Bibliata TV LIVE

10 Март 2024 || Водно кръщение || п-р Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

http://youtu.be/DPJ9aNw7_dQ

Църковна култура Част 3 Божидар Симеонов

Църковна култура Божидар Симеонов

Църковна култура Част 2 Божидар Симеонов

п р Божидар Симеонов Bibliata TV LIVE