09.01.2022. „Църквата – домът на Бога II“ Симеон Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: Симеон Симеонов

02.01.2022. „Църквата – домът на Бога“ Симеон Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: Симеон Симеонов

29.12.2021. Симеон Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: Симеон Симеонов

19.12.2021. п-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: п-р Божидар Симеонов

12.12.2021. „Божествени възможности“ Симеон Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: Симеон Симеонов

Божествени Възможности – Симеон Симеонов – Очаквайте на 12.12.2021

Божието всеоръжие —Симеон Симеонов

14.11.2021 – „Фундаментални християнски ценности“ – п-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: п-р Божидар Симеонов

„7 стъпки до успеха“ – п-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: п-р Божидар Симеонов

31.10.2021 – Симеон Симеонов

Зависими, независими и взаимодействащи – 1ва част – п-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: п-р Божидар Симеонов

Зависими, независими и взаимодействащи – 2ра част – п-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: п-р Божидар Симеонов

17.10.2021 – „От скръб към щастие“ – п-р Божидар Симеонов

Проповядва: п-р Божидар Симеонов

17.10.2021 – Симеон Симеонов

3.10.2021. „Господна вечеря“ Симеон Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: Симеон Симеонов

26.09.2021 – „Духовна зрялост II“ – п-р Божидар Симеонов

Проповядва: п-р Божидар Симеонов

03.10.2021 – „Как да стигна до чудото?“ – п-р Божидар Симеонов

Проповядва: п-р Симеонов

19.09.2021. „Молитвата“ Симеон Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: Симеон Симеонов

19.09.2021 – „Духовна зрялост“ 1 част – п-р Божидар Симеонов

Проповядва: п-р Божидар Симеонов

12.09.2021. – п-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: п-р Божидар Симеонов

Симеон Симеонов

Малки Истории с п-р Божидар Симеонов по БНТ

11.07.2021 – п-р Божидар Симеонов

04.07.2021 – Симеон Симеонов