Историята за Йона и Божията милост. 29.05.2022. 10:00ч. п-р Симеон Симеонов

11.05.2022 г. п-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: п-р Божидар Симеонов

22.04.2022 г. „Разпети петък“ п-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: п-р Божидар Симеонов

24.04.2022 г. Възкресение п-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: п-р Божидар Симеонов

17.04.2022 г. „Цветница“ Симеон Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: Симеон Симеонов

27.03.2022. „Промени своя свят“ Симеон Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: Симеон Симеонов

13.02.2022. П-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

30.01.2022 – Църква Светлина на Света – Симеон Симеонов

06.02.2022. „7 Фактора на Божествен живот“ П-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Тема: 7 Фактора на Божествен живот

30.01.2022. „Достойнство“ П-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Тема: Достойнство Проповядва: п-р Божидар Симеонов Да успееш, да имаш сили, да си част от победоносна и екипирана за триумф църква. Да създаваш устойчиви семейства, бизнес и пълноценен живот чрез вяра.

09.01.2022. „Църквата – домът на Бога II“ Симеон Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: Симеон Симеонов

02.01.2022. „Църквата – домът на Бога“ Симеон Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: Симеон Симеонов

29.12.2021. Симеон Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: Симеон Симеонов

19.12.2021. п-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: п-р Божидар Симеонов

12.12.2021. „Божествени възможности“ Симеон Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: Симеон Симеонов

Божествени Възможности – Симеон Симеонов – Очаквайте на 12.12.2021

Божието всеоръжие —Симеон Симеонов

14.11.2021 – „Фундаментални християнски ценности“ – п-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: п-р Божидар Симеонов

„7 стъпки до успеха“ – п-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: п-р Божидар Симеонов

31.10.2021 – Симеон Симеонов

Зависими, независими и взаимодействащи – 1ва част – п-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: п-р Божидар Симеонов

Зависими, независими и взаимодействащи – 2ра част – п-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: п-р Божидар Симеонов

17.10.2021 – „От скръб към щастие“ – п-р Божидар Симеонов

Проповядва: п-р Божидар Симеонов

17.10.2021 – Симеон Симеонов