24.09.2020. „Нестихваща радост I“ П-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Тема: Нестихваща радост I Проповядва: п-р Божидар Симеонов Църква „Светлина на света“ е най-старата Евангелска Петдесятна Църква в Пловдив, основана през 1920 г. Ние сме локална църква от посветени християни, вярващи в единствения истинен и жив Бог, Творец на небето и земята, Който изявява Себе Си в три лица – Отец, Син и Святи Дух. […]

20.09.2020. „Щастливи завинаги“ П-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Тема: Щастливи завинаги Проповядва: п-р Божидар Симеонов Църква „Светлина на света“ е най-старата Евангелска Петдесятна Църква в Пловдив, основана през 1920 г. Ние сме локална църква от посветени християни, вярващи в единствения истинен и жив Бог, Творец на небето и земята, Който изявява Себе Си в три лица – Отец, Син и Святи Дух. Ние […]

п р Божидар Симеонов Петдесятница

БЪЛГАРСКА БИБЛИЯ – http://bibliata.com/ Евангелски новини – http://bibliata.news/ На ЖИВО – http://bibliata.live/ От къде да купя БЪЛГАРСКА БИБЛИЯ в чужбина https://www.amazon.com/s?k=bibliata

13.09.2020. Симеон Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Проповядва: Симеон Симеонов Църква „Светлина на света“ е най-старата Евангелска Петдесятна Църква в Пловдив, основана през 1920 г. Ние сме локална църква от посветени християни, вярващи в единствения истинен и жив Бог, Творец на небето и земята, Който изявява Себе Си в три лица – Отец, Син и Святи Дух. Ние признаваме Библията като Божие […]

19.07.2020. „Чест, достойнство, смелост и вяра“ П-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Тема: Чест, достойнство, смелост и вяра Проповядва: п-р Божидар Симеонов Църква „Светлина на света“ е най-старата Евангелска Петдесятна Църква в Пловдив, основана през 1920 г. Ние сме локална църква от посветени християни, вярващи в единствения истинен и жив Бог, Творец на небето и земята, Който изявява Себе Си в три лица – Отец, Син и […]

12.07.2020. „Бог е твоя източник“ П-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Тема: Бог е твоя източник Проповядва: п-р Божидар Симеонов Църква „Светлина на света“ е най-старата Евангелска Петдесятна Църква в Пловдив, основана през 1920 г. Ние сме локална църква от посветени християни, вярващи в единствения истинен и жив Бог, Творец на небето и земята, Който изявява Себе Си в три лица – Отец, Син и Святи […]

Сряда, Библейски урок – Николай Симеонов, Упражнявай дадената ти от Бога власт над страха – част 2

Сряда, Библейски урок – Николай Симеонов, Упражнявай дадената ти от Бога власт над страха – част 1

17.06.2020. „Помазание или емоция“ П-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Тема: Помазание или емоция Проповядва: п-р Божидар Симеонов Църква „Светлина на света“ е най-старата Евангелска Петдесятна Църква в Пловдив, основана през 1920 г. Ние сме локална църква от посветени християни, вярващи в единствения истинен и жив Бог, Творец на небето и земята, Който изявява Себе Си в три лица – Отец, Син и Святи Дух. […]

14.06.2019. „Сериозност и старание“ П-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Тема: Сериозност и старание Проповядва: п-р Божидар Симеонов Църква „Светлина на света“ е най-старата Евангелска Петдесятна Църква в Пловдив, основана през 1920 г. Ние сме локална църква от посветени християни, вярващи в единствения истинен и жив Бог, Творец на небето и земята, Който изявява Себе Си в три лица – Отец, Син и Святи Дух. […]

03.05.2019. „Господна вечеря“ Симеон Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Тема: Господна вечеря Проповядва: Симеон Симеонов Църква „Светлина на света“ е най-старата Евангелска Петдесятна Църква в Пловдив, основана през 1920 г. Ние сме локална църква от посветени християни, вярващи в единствения истинен и жив Бог, Творец на небето и земята, Който изявява Себе Си в три лица – Отец, Син и Святи Дух. Ние признаваме […]

26.04.2019. „Мир вам“ Симеон Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Тема: Мир вам Проповядва: Симеон Симеонов Църква „Светлина на света“ е най-старата Евангелска Петдесятна Църква в Пловдив, основана през 1920 г. Ние сме локална църква от посветени християни, вярващи в единствения истинен и жив Бог, Творец на небето и земята, Който изявява Себе Си в три лица – Отец, Син и Святи Дух. Ние признаваме […]

19.04.2020. „Възкресение Христово“ Симеон Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Тема: Възкресение Христово Проповядва: Симеон Симеонов Църква „Светлина на света“ е най-старата Евангелска Петдесятна Църква в Пловдив, основана през 1920 г. Ние сме локална църква от посветени християни, вярващи в единствения истинен и жив Бог, Творец на небето и земята, Който изявява Себе Си в три лица – Отец, Син и Святи Дух. Ние признаваме […]

01.03.2020. „Добре дошъл,Святи Душе“ П-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Тема: Добре дошъл,Святи Душе Проповядва: п-р Божидар Симеонов Църква „Светлина на света“ е най-старата Евангелска Петдесятна Църква в Пловдив, основана през 1920 г. Ние сме локална църква от посветени християни, вярващи в единствения истинен и жив Бог, Творец на небето и земята, Който изявява Себе Си в три лица – Отец, Син и Святи Дух. […]

16.02.2020. „Финансово робство,свобода,победа II“ П-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Тема: Финансово робство,свобода,победа II Проповядва: п-р Божидар Симеонов Църква „Светлина на света“ е най-старата Евангелска Петдесятна Църква в Пловдив, основана през 1920 г. Ние сме локална църква от посветени християни, вярващи в единствения истинен и жив Бог, Творец на небето и земята, Който изявява Себе Си в три лица – Отец, Син и Святи Дух. […]

02.02.2020. „Финансово робство,свобода,победа I“ П-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Тема: Финансово робство,свобода,победа I Проповядва: п-р Божидар Симеонов Църква „Светлина на света“ е най-старата Евангелска Петдесятна Църква в Пловдив, основана през 1920 г. Ние сме локална църква от посветени християни, вярващи в единствения истинен и жив Бог, Творец на небето и земята, Който изявява Себе Си в три лица – Отец, Син и Святи Дух. […]

26.01.2020. „Семейството на Бога“ П-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Тема: Семейството на Бога Проповядва: п-р Божидар Симеонов Църква „Светлина на света“ е най-старата Евангелска Петдесятна Църква в Пловдив, основана през 1920 г. Ние сме локална църква от посветени християни, вярващи в единствения истинен и жив Бог, Творец на небето и земята, Който изявява Себе Си в три лица – Отец, Син и Святи Дух. […]

19.01.2020. „Отворено небе“ П-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Тема: Отворено небе Проповядва: п-р Божидар Симеонов Църква „Светлина на света“ е най-старата Евангелска Петдесятна Църква в Пловдив, основана през 1920 г. Ние сме локална църква от посветени християни, вярващи в единствения истинен и жив Бог, Творец на небето и земята, Който изявява Себе Си в три лица – Отец, Син и Святи Дух. Ние […]

15.12.2019. „Какво следва?“ П-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Тема: Какво следва? Проповядва: п-р Божидар Симеонов Църква „Светлина на света“ е най-старата Евангелска Петдесятна Църква в Пловдив, основана през 1920 г. Ние сме локална църква от посветени християни, вярващи в единствения истинен и жив Бог, Творец на небето и земята, Който изявява Себе Си в три лица – Отец, Син и Святи Дух. Ние […]

03.11.2019. „Мъжкари“ П-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Тема: Мъжкари Проповядва: п-р Божидар Симеонов Църква „Светлина на света“ е най-старата Евангелска Петдесятна Църква в Пловдив, основана през 1920 г. Ние сме локална църква от посветени християни, вярващи в единствения истинен и жив Бог, Творец на небето и земята, Който изявява Себе Си в три лица – Отец, Син и Святи Дух. Ние признаваме […]

20.10.2019. „Губиш или пазиш?“ П-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Тема: Губиш или пазиш? Проповядва: п-р Божидар Симеонов Църква „Светлина на света“ е най-старата Евангелска Петдесятна Църква в Пловдив, основана през 1920 г. Ние сме локална църква от посветени християни, вярващи в единствения истинен и жив Бог, Творец на небето и земята, Който изявява Себе Си в три лица – Отец, Син и Святи Дух. […]

06.10.2019. „Чудотворни молитви“ П-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Тема: Чудотворни молитви Проповядва: п-р Божидар Симеонов Църква „Светлина на света“ е най-старата Евангелска Петдесятна Църква в Пловдив, основана през 1920 г. Ние сме локална църква от посветени християни, вярващи в единствения истинен и жив Бог, Творец на небето и земята, Който изявява Себе Си в три лица – Отец, Син и Святи Дух. Ние […]

29.09.2019. „Какво слушаш?“ П-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Тема: Какво слушаш? Проповядва: п-р Божидар Симеонов Църква „Светлина на света“ е най-старата Евангелска Петдесятна Църква в Пловдив, основана през 1920 г. Ние сме локална църква от посветени християни, вярващи в единствения истинен и жив Бог, Творец на небето и земята, Който изявява Себе Си в три лица – Отец, Син и Святи Дух. Ние […]

15.07.2018 – църква „Светлина на света“ с пастор Божидар Симеонов

15.07.2018 Проповядва: Божидар Симеонов Тема: Строител и воин Църква „Светлина на света“ е най-старата Евангелска Петдесятна Църква в Пловдив, основана през 1920 г. Ние сме локална църква от посветени християни, вярващи в единствения истинен и жив Бог, Творец на небето и земята, Който изявява Себе Си в три лица – Отец, Син и Святи Дух. […]