Същността на покорството | ЦПЕ | Филип Рашев

Какъв е животът ти ? | ЦПЕ | Филип Рашев

Чисто сърце | ЦПЕ | Филип Рашев

Как растеш ? | част 2 | ЦПЕ | Филип Рашев

.. на Неговото време | ЦПЕ | Филип Рашев

Как растеш ? | ЦПЕ | Филип Рашев

Петдесетница | част 2 | ЦПЕ | Филип Рашев

Петдесетница | ЦПЕ | Филип Рашев

Църква „Виктори“ & п-р Клайд Томас в ЦПЕ | Victory church & Clyde Thomas at FGC

Блаженствата | ЦПЕ | Горан Иванов

Възнесението на Исус Христос | ЦПЕ | Филип Рашев

Решения на сърцето | ЦПЕ | Филип Рашев

Чакай Господа | част 2 | ЦПЕ | Филип Рашев

Какво да правим, когато не знаем какво да правим | част 2 | ЦПЕ | Филип Рашев

Какво да правим, когато не знаем какво да правим | ЦПЕ | Филип Рашев

Възкресение Христово | ЦПЕ | Грациано Крепалди

Не оставяй емоциите да те владеят | ЦПЕ | Филип Рашев

За всичко имам сила | ЦПЕ | Филип Рашев

Свобода от зависимости | ЦПЕ | Филип Рашев

Вик за помощ | ЦПЕ | Филип Рашев

Съживление | част 2 | ЦПЕ | Филип Рашев

Съживление | ЦПЕ | Филип Рашев

Святостта на Бог | ЦПЕ | Филип Рашев

Знаци за второто идване | ЦПЕ | Филип Рашев