Ти си част от небесно царство |#НебесноЦарство

#ЦъркваНаПълнотоЕвангелие #ФилипРашев #FilipRashev #ЦПЕ

Ти си част от Божието царство, ти си дете на Царя. Това насърчение е за теб!

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.