Заплахи и предизвикателства към църквата | Въпроси и отговори | 30.01.2022г.

Вие питате, ние отговаряме.
Въпросите изпращайте на: crossroads.church.sofia@gmail.com

Части:
0:00 Въведение
2:18 Какво означава да бъдеш „избран“ по смисъла на Новия завет? Тълкувание на 1 Солунци 1:4-5
16:55 Каква представа за духовност разкрива войнстващата подкрепа на политически и „духовни“ каузи?
29:20 Какво означава „връзването и развързването“ според Матей 16 глава 19 стих?
36:32 Какви са най-големите заплахи и предизвикателства пред църквата в България и как мислите да се справим с тях?
52:44 „Минутката на отговарящите“ – за въпросите, отговорите и промяната на живота
56:50 Молитва
58:55 Заключение и съобщения

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement