Има ли „човешки фактор“ във формирането на Библията? | Въпроси и отговори | 27.03.2022г.

Вие питате, ние отговаряме.
Въпросите изпращайте на: crossroads.church.sofia@gmail.com

Части:
0:00 Въведение
1:32 Какво е вашето обяснение на факта, че когато Саул търсеше Давид да го убие в 1 Царе 19 : 19 – 24, Божият Дух дойде на него и той пророкуваше?
28:10 До колко може да приемаме Филипяни 2:2 като изискване да нямаме едни хора за по-близки от други и като задължение да обичаме различните братя и сестри в Господа еднакво?
36:55 Как бихте определили влиянието на „човешкия фактор“, ако изобщо има такова, във формирането на Библията – писане, превод и особено канонизиране на книги?
57:04 Молитва и съобщения

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement