Може ли християнин да има демон? | Въпроси и отговори | 27.02.2022г.

Вие питате, ние отговаряме.
Въпросите изпращайте на: crossroads.church.sofia@gmail.com

Части:
0:00 Въведение и молитва
1:57 Може ли християнин да има демон/и? Ако да – кога, как и при какви обстоятелства?
32:34 Как да разпозная дали един сън е от Бог, от дявола или няма духовна намеса в него и как да го тълкувам правилно?
49:30 Каква е ролята на чудесата и знаменията в християнския живот?
1:01:37 Молитва
1:03:00 Информация за сградата, заключение и съобщения

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement