Принципа на вярата – 01.10.2017.

Марк4:14 Сеячът сее словото.
Пречки за вярата :
1.Човешки заповеди, поучения са поставили в нас „камъни и бурени“
2.Обстоятелствата, начина на живот.
3.Логиката, рационалното мислене
4.Прохождането с най-трудно, прохождане в благовестието
„работниците са малко“
5.Непростителност

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

— required *

— required *