Проповед – ОРЪЖИЕ ЗА ПОБЕДА ИЛИ ЗА ПОРАЖЕНИЕ (27.11.2022г.)

Християнски Център Шумен

проповед (27.11.2022г.)
тема: Оръжие за победа или за поражение
говорител: п-р Веселин Лазаров

http://christiancenter-shumen.com/

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement