СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Как да третираме лъжливите пророци. 1 Тимотей 1:3 – 11

http://youtu.be/2yblv07sYAE

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Как да третираме лъжливите пророци. 1 Тимотей 1:3 – 11

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.