Цялото небе празнува, когато един грешник се покае.

Учениците на Христос създават ученици на Христос!

Матей 28:18
Даде ми се всяка власт на небето и на земята.
И така, идете!
Правете ученици всичките народи и ги кръщавайте в Името на Отца, Сина и Святия Дух, като ги учите да изпълняват всичко, което съм ви заповядал. И ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на света.

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement