Великите 3 дни – Свърши се! част 2

Свърши се!
Това изречение е най-силната прокламация, която Исус Христос е изричал. Откровението, което Той получи “Свърши се” е това, което промени целия свят и продължава и днес да променя съдби и животи за вечността. Това е победата над силата на врага, над ада и смъртта. Свърши се с всяко едно проклятие в живота ти, свърши се с всяка една болест и вирус, с всяка една бедност, смърт и грях. Чрез смъртта и вузкресението на Исус, ние победихме греха и той няма власт над нас.

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.