Верен Бог и силна вяра – 13.02.2022

ВЕРЕН БОГ И СИЛНА ВЯРА
Римляни 4 : 18-22

КОГАТО ЗЕМНИТЕ УСТОИ СЕ КЛАТЯТ И РУШАТ – Рим. 4 : 18-19
Изразът: „БЕЗ ДА ИМА ПРИЧИНА ЗА НАДЕЖДА” е многозначим:
Наистина Авраам нямаше никакви външни, физически причини да се надява за потомство.
Римляни 4 : 23-24 а
Както се казва: „Отнийде взорът надежда не види”…

НАДЕЖДА ВЪПРЕКИ ВСИЧКО – Римляни 4 : 20
„И ДАДЕ НА БОГА СЛАВА!”
Авраам се надяваше на Божието обещание да има син, потомство. И това обещание му бе дадено многократно: Битие 12 : 2, Битие 13 : 16, Битие 15 : 4, Битие 17 : 19.
БОГ МУ СЕ ОТКРИВАШЕ С РАЗЛИЧНИТЕ СИ ИМЕНА,
като всяко от тях разкрива Неговите неограничени възможности да съчувства и да помага.
Битие 14 : 22 „ЕЛ ЕЛИОН – ПРЕВЪЗВИШЕНИЯТ, БОГ НАД ВСИЧКО И ВСИЧКИ!
Тук важат думите в Римляни 8 : 31-32.
Битие 15 : 2 „АДОНАЙ” – ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С БОГ
Ръка за ръка с такъв Бог няма от какво да се боиш.

Битие 17 : 1 „ЕЛ ШАДАЙ” – ВСЕМОГЪЩИЯТ, ВСЕЗАДОВОЛЯВАЩИЯТ
Матей 5 : 45, Филипяни 4 : 19, Филипяни 1 : 19; 3 : 20-21
Евреи 12 : 7-8, 11

Битие 21 : 33 „ЕЛ ОЛАМ” – ВЕЧНИЯТ БОГ
Откровение 1 : 8
Само Бог е вечен, защото Той няма нито начало, нито край. Бог е извън времето, т.е. Той не му е подвластен
Псалом 102 : 25-28
БОЖИИТЕ ИМЕНА БЯХА ИЗВОР НА НАДЕЖДА ЗА АВРААМ ТАКИВА СА ТЕ И ЗА НАС ДНЕС!

НАДЕЖДА, ПРЕРАСНАЛА ВЪВ ВЯРА – Римляни 4 : 19а-20
Затова Библията казва: Яков 1 : 6-8.
Римляни 4 : 23-25

АВРААМ И БОЖИЯТА ВЯРНОСТ – Римляни 4 : 21
Затова Павел казва в Римляни 3 : 4
БОЖИЯТА ВЯРНОСТ е гаранция, че:
• Божията любов към нас е неизменима,
• че Божията прошка за нашите грехове е вечно валидна,
• че молитвите ни ще бъдат отговаряни.
Авраам не знаеше, как Бог ще изпълни обещанието Си, но той познаваше Бог и вярваше, че Той е верен на думата Си и че Той е силен да изпълни всяко Свое обещание.
В случая с Авраам, Бог беше доволен да намери един човек, който вярва на Неговите думи.

НЕКА ДА ПОМНИМ:
• БОГ ВИНАГИ Е ВЕРЕН НА ОБЕЩАНИЯТА СИ!
• НЕПОКОЛЕБИМАТА ВЯРА ПОБЕЖДАВА!

Добре дошли в нашия YouTube видео канал. Ако желаете да научите повече за живота и дейността на църквата ни, моля посетете уебсайта ни: http://www.epcvt.org

Тук ще можете да гледате проповеди и беседи от неделните ни богослужения, поднесени от п-р Димитър Митев , както и от различни гост говорители. Хвалението към Бог в неделните дни от 10.00 , които се записват и излъчват, може да ви носи радост и вдъхновение през цялата седмица. Също така можете системно да се посветите в задълбочено изучаване на Библията всяка сряда малко по-рано от 19.00. Насърчаваме ви да се абонирате за канала ни, за да не пропуснете най-новите публикации.

п-р Димитър Митев
ЕПЦ Филаделфия
гр.Велико Търново
13.02.2022

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement