Вярвайте в името Исус – 16.12.2015 г.

1 Йоан 3:24 – И Неговата заповед е това: да вярваме в името на Сина Му Исуса Христа.
Хората, които живеят за името Исус, могат да живеят чрез името Исус!
Откровението за името Исус ни прави да живеем различно.

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

— required *

— required *