2 Тимотей 2:2 | ЦПЕ | Филип Рашев

„И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат.“ 2Тмотей

Неделна проповед 02.01.22
ⓕ Facebook:https://www.facebook.com/fullgospelbg/
Ⓘⓝ Instagram: FGC.bg
ⓎⓉ Абонирайте се за канала ни с камбанка, за да не изпускате интересни новини, силни проповеди и хваление: https://shorturl.at/nAHLR

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.