Библейско изучаване: Евангелие според Лука, 1 глава – сряда, 11.01.2023

Евангелие според Лука, 1 ГЛАВА, 11.01.2023
ВЪВЕДЕНИЕ, Лука 1: 1-4 Достоверно изложение на евангелската история за живота и делата на Исус Христос.

ПРЕДСКАЗВАНЕ ЗА РАЖДАНЕТО НА ЙОАН КРЪСТИТЕЛ, Лука 1: 5-25
Лука 1: 5-7 Захарий и Елисавета били бездетни, което било гледано с лошо око от онези, които считали това като Божие наказание.
Лука 1: 8-10 Кадилният дим символизирал молитвите на народа към Бог.
Лука 1: 11-16 Описва явяването на ангел Божий и уплахата на Захарий от това явяване. Синът им ще бъде предтеча на Месия. Предтеча, който:
• ще бъде велик пред Господа,
• ще върви пред лицето на Господа,
• ще бъде пророк и устроител на пътя на Месия,
• ще бъде назорей, т.е. отдаден на Бог за цял живот,
• ще бъде изпълнен със Святия Дух още от зачатието си,
• и ще подготви народа да приемат идващия Месия.
Лука 1: 17 Е ключов по значението си стих. Това е пророчество, че Йоан ще дойде в духа и силата на Илия.
Лука 1: 18-25 Описание на съмнението и вътрешните борби на Захарий. Матей 20: 16

БЛАГОВЕЩЕНИЕТО НА МАРИЯ, Лука 1: 26-38
АНГЕЛ ГАВРИИЛ е наричан още и архангел, защото е видно и от Стария и от Новия Завет, че на него Бог възлага важни поръчения и известия. Името „Гавриил” означава Божий мъж или герой. Йоан 1: 46 б Но Бог обича да употребява малките неща за велики цели, както и незначителни хора за велики и трудни задачи. В случая – Мария.
Лука 1: 27-28 Този поздрав е много специален, защото „благодатна” ще рече да бъдеш първа, най-щастлива, най-блажена сред жените. Нашето отношение към Мария, майката на Исус, трябва да бъде безкрайно почтително, без обаче да граничи с обожаване и с моления към нея.
Лука 1: 31-32а В думите на ангела тя видяла пророчества за Месия. Пророчество, визиращо ПЪРВОТО Идване на нашия Господ Исус Христос, ЕДИНОРОДНИЯТ СИН БОЖИЙ, ВТОРОТО ЛИЦЕ на пресвятата ТРОИЦА, се въплътява в лицето на Господ Исус Христос. Велика тайна и още по-велика истина! ПЪРВИЯТ ПЪТ Исус дойде, за да стане СПАСИТЕЛ на целия свят и на всички, които ВЯРВАТ В НЕГО.

ЧУДОТО НА НЕПОРОЧНОТО ЗАЧАТИЕ, Лука 1: 34-38 „Непорочното зачатие” на Мария е обект на всевъзможни спекулации и критики. „Как е възможно девица да зачене без участието на мъж?!” И Мария недоумявала, но не се съмнявала като Захарий. Той имал много старозаветни примери, като:
• Сара, която роди Исаак,
• Рахил, която роди Йосиф и Вениамин,
• Анна, която роди Самуил.
ЗАЩОТО ЗА БОГ НЯМА НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА. Все пак Бог не пренебрегва човешката воля. Бог можеше да оживотвори плод в утробата на Мария и без нейната воля. Но Той зачита нашето право на свободен избор. Бог има сила да те накара да повярваш в Него, но Той иска ти доброволно да решиш дали да вярваш или не. Той, обаче, те предупреждава, какво ще последва в единия или в другия случай – или рай или ад. Изборът е твой. Нека като Мария дръзновено да кажем: „Господи, нека да бъде Твоята воля!”

МАРИЯ ОТИВА ПРИ ЕЛИСАВЕТА, Лука 1: 39-40 Елисавета, изпълнена със Святия Дух, изрича пророчески думи за възхвала на Бога. Тя нарича своята по-млада сродница Мария „майката на моя Господ”. Елисавета нарича Мария „…благословена сред жените…”, без обаче да я назовава „Божията майка”, защото Мария наистина е майка на Исус, но не и на Бог. Като Бог Исус е съществувал от вечността, докато Мария е временен човек от тази земя.

ПЕСЕНТА НА МАРИЯ (МАГНИФИКАТ) Лука 1: 46-56 След Елисавета и Мария се изпълва със Святия Дух и прославя Бога с песен. Тази песен е подобна по характера си на песента на Ана, майката на Самуил (І Царе 2:1-10).Тази възторжена песен на Мария започва с думите: „Величае душата ми Господа!” Мария е искала от дъното на душата си Господ да бъде възвеличен, извисен. Бог трябва да е възвеличен и значим и в нашия живот, защото само тогава и ние ще бъдем значими. Тогава животът ни ще бъде извисен и свободен, защото непрекъснато ще протича в светлината и в блясъка на Божието присъствие.

РАЖДАНЕТО НА ЙОАН КРЪСТИТЕЛ, Лука 1: 57-66 Всички разбират, че Йоан е едно необикновено дете и че той ще стане велик служител на Бог.

ПРОРОЧЕСТВОТО НА ЗАХАРИЙ, Лука 1: 67-80 Тук Захарий хвали Бог затова, което е направил, че е изпълнил предсказанията, че е верен на обещанията Си!

Добре дошли в нашия YouTube видео канал. Ако желаете да научите повече за живота и дейността на църквата ни, моля посетете уебсайта ни: http://www.epcvt.org

Тук ще можете да гледате проповеди и беседи от неделните ни богослужения, поднесени от п-р Димитър Митев , както и от различни гост говорители. Хвалението към Бог в неделните дни от 10.00 , които се записват и излъчват, може да ви носи радост и вдъхновение през цялата седмица. Също така можете системно да се посветите в задълбочено изучаване на Библията всяка сряда малко по-рано от 19.00. Насърчаваме ви да се абонирате за канала ни, за да не пропуснете най-новите публикации.

п-р Димитър Митев
ЕПЦ Филаделфия
гр. Велико Търново
11.01.2023

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement