Библейско изучаване: Евангелието според Йоан, 12 глава – 08.06.2022

ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД ЙОАН ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА

ПОМАЗВАНЕТО НА ИСУС ВЪВ ВИТАНИЯ
Йоан 12 : 1-6
І Коринтяни 10: 12
Йоан 12 : 7-11
Лука 16 : 31

ТЪРЖЕСТВЕНОТО ВЛИЗАНЕ НА ИСУС В ЙЕРУСАЛИМ
Йоан 12 : 12-19
Викайки „Осанна!”, те казвали три неща:
• Да дойде царството на Месия.
• Това царство да бъде победоносно.
• И царството Му да трае завинаги.

СРЕЩАТА НА ГЪРЦИТЕ С ИСУС
Йоан 12 : 20-26
Вероятно тези гърци са били впечатлени от мъдростта на Исус. А тя надминавала мъдростта на гръцките философи. Но Исус им дава да разберат, че след виждането трябва да се премине и към служение на Бога.
СЛУЖЕНИЕ и СЛЕДВАНЕ НА ИСУС.
Вярващият трябва да СЛЕДВА ХРИСТОС, като ВЪРШИ ОНОВА, което Той заповядва.
Ние трябва да вървим натам, където Исус ни води. И да вярваме на обещанието Му, че където е Той, там ще са и онези, които Му служат. Христос говори тук за НАГРАДАТА В НЕБЕТО, която е приготвена за ВЕРНИТЕ служители. Онези, които служат на Христос, ще бъдат ПОЧЕТЕНИ ОТ ОТЕЦ.

ИСУС ПРЕДСКАЗВА РАЗПЯТИЕТО СИ
Йоан 12 : 27-36
Исус се приближава към кръста – доброволно и неотклонно.
Той знае, че е роден, за да умре за греховете на целия свят.
Той не се моли, да бъде избавен от кръстната смърт.
Но да бъде прославен Отец.
ИСУСОВИЯТ ЖИВОТ Е ЕДНА ГРАНДИОЗНА ПРОСЛАВА НА ОТЕЦ:
• тридесетте години на мълчание в дома на Йосиф,
• трите и половина години на служение,
• Неговите думи и дела –
всичко това е за прослава на името на Отец.
Той ще бъде издигнат на кръста на Голгота. Йоан 3 : 14-15
Но Той ще бъде издигнат и чрез евангелското благовестие.
І Коринтяни 1 : 23
Най-доброто време за ходене е докато имаме светлината.
Тези Христови думи се отнасят за:
• всички, които вярват в Него
• които вярват и Му служат
• и които живеят според Неговата воля.

НЕВЕРИЕТО НА ЮДЕИТЕ
Йоан 12 : 37-43
Тези стихове са една печална констатация за неверието на тогавашните юдеи.
ІІ Коринтяни 3 : 14-16

ПОСЛЕДНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Йоан 12 : 44-50
Тук Исус говори за Своето абсолютно единство с Отец. КОЙТО ВЯРВА В ИСУС, ВЯРВА И В ОТЕЦ.
Исус не говори тук за физическо съзерцаване на Бог. Бог е видим единствено с очите на вярата.
ИСУС ПРОВЪЗГЛАСЯВА, ЧЕ Е СВЕТЛИНАТА НА СВЕТА ЗА ОНЗИ, КОЙТО ВЯРВА В НЕГО.
Ала онзи, който не вярва в Него, той живее в тъмнина. Исус е дошъл, за да спаси света.
Йоан 12 : 49-50
Бог Отец и Синът са едно:
• и в учението
• и в дела
Отец е дал пълномощия на Сина Си.
В началото на човешката история Бог даде заповеди на първия Адам, но той чрез непослушание се провали и погуби и нас. Бог даде заповеди и на Втория Адам, и чрез Своето покорство Той ни спаси.
ОТЕЦ ЗАПОВЯДВА ВЕЧЕН ЖИВОТ, НО ЗА ОНЕЗИ, КОИТО ВЯРВАТ В ХРИСТОС.

Добре дошли в нашия YouTube видео канал. Ако желаете да научите повече за живота и дейността на църквата ни, моля посетете уебсайта ни: http://www.epcvt.org

Тук ще можете да гледате проповеди и беседи от неделните ни богослужения, поднесени от п-р Димитър Митев , както и от различни гост говорители. Хвалението към Бог в неделните дни от 10.00 , които се записват и излъчват, може да ви носи радост и вдъхновение през цялата седмица. Също така можете системно да се посветите в задълбочено изучаване на Библията всяка сряда малко по-рано от 19.00. Насърчаваме ви да се абонирате за канала ни, за да не пропуснете най-новите публикации.

п-р Димитър Митев
ЕПЦ Филаделфия
гр. Велико Търново
08.06.2022

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement