Библейско изучаване: Евангелието според Йоан – глава седма, 04.05.2022

ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД ЙОАН ГЛАВА СЕДМА

ИСУС И НЕГОВИТЕ БРАТЯ
Йоан 7 : 1-5
Матей 10 : 36
Йоан 7 : 6-9

ИСУС НА ПРАЗНИКА НА ШАТРОРАЗПЪВАНЕТО
Йоан 7 : 10-13
Марко 8 : 38.
Йоан 7 : 14-31
Йоан 7 : 32-36

ОБЕЩАНИЕТО ЗА СВЯТИЯ ДУХ
Йоан 7 : 37-39
Празникът на Шатрите бил свързан и с един символичен ритуал.
И на осмия ден, Исус ги поканил:
• да дойдат при Него
• за да им даде истинско духовно задоволство и радост.
Неговата покана е отправена към всички.
Няма човек, който:
• да не може да се спаси,
• стига да дойде при Христос.
Но има условие: ако някой е жаден, т.е.:
• човек да осъзнае, че е грешен
• че се нуждае от Спасител от греха
• и да отиде при Исус, като Го приеме в сърцето си.
Също както приема чаша вода, когато е жаден.
Йоан 7 : 39 ни казва, че:
• всички вярващи, които са приели Христос в сърцето си
• заедно с това приемат у себе си и Святия Дух
• т.е., всеки който вярва в Христос, има и Святия Дух.

РАЗЛИЧНИТЕ МНЕНИЯ ЗА ИСУС
Йоан 7 : 40-53
Противоречията относно Исус, породени от враговете на Исус, не позволяват на хората да имат едно правилно отношение и представа за Него.
Ако те се бяха погрижили да проучат по-внимателно, щяха да открият, че Исус е:
• е роден във Витлеем
• и че е пряк наследник на Давид по линията на Мария,
но за тези, които вярват в Божието Слово Христос е „над всички Бог, благословен до века” (Рим. 9:5).

Йоан 7 : 45-49 съдържат неочаквана ирония спрямо фарисеите и главните свещеници.
Храмовата полиция, която трябва да арестува Исус е принудена от Святия Дух да говори добре за Исус.
Фарисеите са вбесени от случилото се!
И привеждат един ужасен аргумент: Никой от водачите не е повярвал в Него.
Какъв срам за водачите на Израил! Те не разпознаха времето на Божието посещение при тях.

Йоан 7 : 50-53 ни изненадват. Все пак има някои водачи, които вярват в Исус!

И тъй, този празник на Шатроразпъването бил знаменателен за дошлите поклонници и за жителите на Йерусалим.
Някои от тях срещнали Спасителя лице в лице и повярвали в Него.
Други обаче останали при съмненията си и останали гладни и жадни духовно.
Трети Го отхвърлили, защото Го смятали за пречка пред властта им.

За нас днес е много важно да имаме правилно отношение към Исус Христос:
• човек да осъзнае, че е грешен,
• че се нуждае от Спасител от греха
• и да отиде при Исус, като Го приеме в сърцето си като Бог.
Write to ЕКИП МУЛТИМЕДИЯ: ЕПЦ „ФИЛАДЕЛФИЯ“ ВТ

Добре дошли в нашия YouTube видео канал. Ако желаете да научите повече за живота и дейността на църквата ни, моля посетете уебсайта ни: http://www.epcvt.org

Тук ще можете да гледате проповеди и беседи от неделните ни богослужения, поднесени от п-р Димитър Митев , както и от различни гост говорители. Хвалението към Бог в неделните дни от 10.00 , които се записват и излъчват, може да ви носи радост и вдъхновение през цялата седмица. Също така можете системно да се посветите в задълбочено изучаване на Библията всяка сряда малко по-рано от 19.00. Насърчаваме ви да се абонирате за канала ни, за да не пропуснете най-новите публикации.

п-р Димитър Митев
ЕПЦ Филаделфия
гр. Велико Търново
04.05.2022

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement