Библейско изучаване: Йоан 18 глава, Съдебният процес над Исус – 07.09.2022

ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД ЙОАН, ГЛАВА ОСЕМНАДЕСЕТА:
СЪДЕБНИЯТ ПРОЦЕС НАД ИСУС

АРЕСТУВАНЕТО НА ИСУС В ГРАДИНАТА Йоан 18: 1-12
ЧАСЪТ НА ИСУС вече беше дошъл. Начинателят на спасението трябваше да се усъвършенства чрез страдания. ТОЙ ТРЯБВАШЕ ДА ПОЖЕРТВА СЕБЕ СИ КАТО ПРИНОС ЗА ГРЯХ.
Лука 22:, 50, 52
Това „АЗ СЪМ” обозначава БОГ ЯХВЕ в Стария Завет.
Псалом 1: 1, І Йоан 2: 15
Духовните битки се печелят с духовни оръжия – Матей 26: 53.
Случващото е изпълнение на пророчествата. – Матей 22: 56
Йоан 18: 12 б.
Връзването на Исус е многозначително, защото напомня Псалом 118:27, където Исус е вързан за роговете на олтара с въжетата на собствената Си любов. Но Христос бе вързан заради нас. НИЕ ДЪЛЖИМ НАШАТА СВОБОДА НА НЕГОВИТЕ ОКОВИ. По този начин СИНЪТ НИ НАПРАВИ СВОБОДНИ.

СРЕДНОЩНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ И СЪДЕНЕ НА ИСУС ПРЕД ПЪРВОСВЕЩЕНИЦИТЕ
Йоан 18: 13,19-23
Йоан 18: 24; Матей 26: 57, 59, 63-68
СИНЕДРИОНЪТ се състоял от 73 члена.
• 24 члена били първосвещениците, които били садукеи.
• 24 члена представлявали старейшините, които били фарисеи.
• 24 члена били книжниците, които също били фарисеи.
• 73-ят член бил самият първосвещеник.
Не било задължително всичките 72 члена на Синедриона да присъстват. Заседания могли да бъдат провеждани и при наличие само на 23 члена.

РАЗСЛЕДВАНЕ ОТ РИМСКАТА ВЛАСТ
На Бог беше угодно СИНА БОЖИЙ ДА БЪДЕ РАЗПНАТ по същото време, когато в храма заколвали ПАСХАЛНОТО АГНЕ, за да бъде ТОЙ „БОЖИЯ АГНЕЦ, КОЙТО НОСИ ГРЕХОВЕТЕ НА СВЕТА.”
Йоан 18: 29-32
И така се изпълват две пророчества за Месията:
• Сам Исус каза на учениците Си, че ще бъде предаден на езичниците, за да бъде убит.
• И че Той ще бъде издигнат на кръста (Йоан 12:32, 34).
Йоан 18: 33-38
Пилат провежда разпит на четири очи с Исус. СЪВЪРШЕНАТА И ЕДИНСТВЕНА ИСТИНА стоеше пред Пилат Понтийски, но той:
• не Я позна
• не Я прие
Йоан 18: 39-40
Грехът, в лицето на разбойника Варава бе предпочетен пред Христос. Нарушителят на човешките и на Божиите закони, щеше да бъде помилван, а ЗАКОНОДАТЕЛЯТ НА ВСЕМИРА – да бъде убит. Така се изпълни писаното в Исая 53: 4-5.

Добре дошли в нашия YouTube видео канал. Ако желаете да научите повече за живота и дейността на църквата ни, моля посетете уебсайта ни: http://www.epcvt.org

Тук ще можете да гледате проповеди и беседи от неделните ни богослужения, поднесени от п-р Димитър Митев , както и от различни гост говорители. Хвалението към Бог в неделните дни от 10.00 , които се записват и излъчват, може да ви носи радост и вдъхновение през цялата седмица. Също така можете системно да се посветите в задълбочено изучаване на Библията всяка сряда малко по-рано от 19.00. Насърчаваме ви да се абонирате за канала ни, за да не пропуснете най-новите публикации.

п-р Димитър Митев
ЕПЦ Филаделфия
гр. Велико Търново
07.09.2022

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement