Блага Вест – 7.09.2022 г.

Дата: 04.09.22

Тема: “Кой си ти?” – Матей 4:1-11

Пастор Людмил Ятански

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement