[FullHD] Апостолска Църква I Ангел Пелтеков

Ние вярваме Деян.15:16-18 където се казва:“След това ще се върна. И пак ще въздигна падналата Давидова скиния, и пак ще издигна развалините й, и ще я изправя; 17 За да потърсят Господа останалите от човеците, и всичките народи, които се наричат с името Ми, 18 Казва Господ, Който прави да е известно това от века“. За тази цел ние изграждаме вярващите в молитва, тъй щото по примера на Давид да издигнем поклонници, които да се молят и да се покланят на Бога постоянно в молитвения дом на църквата, изпълнявайки по този начин и Деян.13:2.

ЦЕННОСТИ НА ЦЪРКВА „ЖИВОТ ЧРЕЗ ХРИСТА”
1. Видение за Божията воля
2. Посвещение, постоянство и дисциплина
3. Чистота, святост и страх от Бога
4. Плодът на Духа
5. Слугуване и трудолюбие
6. Бащинство
7. Единство и работа в тим

Свържи се с нас:
Апостолска Църква Facebook: https://www.facebook.com/apostolicchurchbg
Апостолска Църква Instagram: https://www.instagram.com/apostolicchurchbg/?hl=bg
Апостолска Църква YouTube: https://www.youtube.com/c/apostolicchurchbg/featured
Ангел Пелтеков Facebook: https://www.facebook.com/angel.peltekov.3

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement