Какво се случи зад кулисите на протеста в София

Библията, Ефесяни 6:12:
„Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните владетели на мрака на този свят, срещу духовете на злото в небесните места.“

Нашата вяра е в едно Небесно Правителство, което е над всяко друго, то няма да се поклати, защото Исус Христос и Неговото Слово са в основта му. Цялата власт на небето и на земята е в Неговото Име – Име, което е над всяко друго име, сила, началство и власт.
Той е определен да бъде Спасителят на всички човеци от греховете им.

Покай се, България и се върни при твоят Бог и бъди спасена, защото Божието Царство е дошло.

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.