Относно ангелите и небесните йерархии | 1. Уводни размисли | п-р Димитър Лучев

В тази първа лекция п-р Лучев ни въвежда в доктрината за ангелите (ангеология) и очертава параметрите, в които можем да говорим и знаем за небесните същества, които са създадени както да служат на Бога, така и на човека.
Християните често забравят, че между нашия свят и Божествения стои ангелския свят, свят, за който малко говорим и твърде малко знаем. Въпреки това, Библията е наситена с текстове, разкриващи тайнството на духовния свят и славните същества, които го обитават. Семинарът „Относно ангелите и небесните йерархии“ има за цел да внесе яснота, относно някои значими въпроси свързани с ангелското съществувание и неговото отношение към съдбата на човечеството.

Повече проповеди и поучения от п-р Димитър Лучев можете да намерите на: www.churchawakening.org,
както и на канала на п-р Лучев в Youtube, за който ви насърчаваме да се абонирате.

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.