Пастир Росен Спасов – Кой е по-голям в небесното царство?

12/15/13 Mat 18:1 В същото време учениците дойдоха при Исуса и казаха: Кой е по-голям в небесното царство?
Mat 18:2 А Той повика едно детенце, постави го посред тях, и рече:
Mat 18:3 Истина ви казвам; ако се не обърнете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство.
Mat 18:4 И тъй, който смири себе си като това детенце, той е по-голям в небесното царство.

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.